GIALOUSIS I. LTD, Patras Industrial Area (PIA), (building block 18), Patras P.C. 25018, info@gialousis.gr, +30 2610 526 844, +30 2610 647.035, +30 2610 64 74 76
Gialousis I. LTD

Beverages

 
Marchoc Chocolate
Milkshake Stories
Flair
Blentea
Airgon Protein
Smoothies Marccino
Slushes
Sorbettos
Ice Tea